© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

aruanne

LÕPPARUANNE

Mere ja siseveekogude ökosüsteemi teenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine


Foto: Aimar Rakko
Sissejuhatus
Summary (inglise k)

1. Peatükk
Ökosüsteemiteenuste tüpoloogia ja ökosüsteemiteenuste indeks

2. Peatükk
Jõgede ökosüsteemiteenuste määramise metoodika

3. Peatükk
Järvede ökosüsteemiteenuste määramise metoodika

4. Peatükk
Rannikumere ökosüsteemiteenuste määramise metoodika

5. Peatükk
Jõgede, järvede ja rannikumere ökosüsteemiteenuste indikaatorid

6. Peatükk
Mere ja siseveekogude  ökosüsteemiteenuste kaardistamine
   Lisa 6.1 
   Lisa 6.2
   Lisa 6.3

7. Peatükk
 Harku järve ökosüsteemiteenuste rahalise väärtuse määramine
Uuring inimeste hoiakutest Linnamäe paisjärve ja Jägala jõe ning selle ümbruse poolt pakutavate hüvede kohta

Kokkuvõte

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: