© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Doonau jõe delta arengukoostööprojekt

Projekti nimi: 

"Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas"


Projekti toetab:  

Projekti kestus: oktoober 2011 –  märts 2013

Projekti koordinaator: Margit Säre, margit@ctc.ee

Projekti partner:

Center for Regional Studies; Odessa, Ukraina


Projekti kokkuvõte

Taust
 Doonau delta on üks Euroopa suurimaid märgalasid - 20% Doonau deltast asub Ukrainas ja 80% Rumeenias. Delta on oma elustiku mitmekesisuse poolest rahvusvahelise tähtsusega ala, nt. Ukraina osas asub kolm Ramsari märgala. Elustiku rohkuse tõttu võiks Doonau delta olla üks armastatumaid ökoturismi sihtkohti, paraku ei ole siian piirkonna (loodus)ressursse säästlikult majandatud.
2011 a aprillis kinnitati EL Doonau piirkonna strateegia, mis kutsub üles pikaajalisele koostööle, et lahendada mitmeid kohalikke probleeme, tõhustada majadusarengut, parandada transpordi- ja energiaühendusi, kaitsta keskkonda ning tugevdada turvalisust.
2008 aastal loodi ka Doonau veemajandusosakond (Danube River Basin Management Department – DRBMD) ja aasta hiljem moodustus vabatahtlik keskkonnaaorganisatsioonide võrgustik – Ukraina Doonau Vesikonna Nõukogu  (UDRBC), mille eesmärgiks on erinevate huvigruppide kaasamine.

Projekti rakendamisel kasutatakse Eesti reformikogemusi EL Veeraamdirektiivi ja Läänemere Strateegia rakendamisel, Eesti-Venemaa piiriveekogude haldamisel, MTÜde arendamisel.


Projekti eesmärk

- Doonau delta vesikonna põhise majandamise arendamine Ukrainas

-  Avalikkuse kaasamine keskonnaprobleemide lahendamisse 

-  Ukraina Doonau Vesikonna Nõukogu (UDRBC) suutlikkuse arendamine


Projekti tegevused
1. Projekti avakohtumine Eestis, projekti Ukraina partnerite osavõtt Peipsi Foorumist; 22-24 nov. 2011.

Pressiteade õppevisiidi kohta


2. UDRBC suutlikkuse arendamine: kodulehekülje, strateegia ja finanstplaani ning asutamisdokumentide väljatöötamine (praegu tegutseb UDRBC vabatahtliku ühendusena)


3. Tegevusplaani väljatöötamine  Keskkonnateenuste eest tasumise (Payment for Environmental services, PES) rakendamisest Doonau deltas (vt:http://www.crs.org.ua/data/estcoop/pes_scheme_for_dd.pdf)


4. UDRBC liikmete ja huvigruppide koolitus: PES, integreeritud vesikonna põhine majandamine; 14-15 märts 2012, Izmailis. 


5. Maailmapäeva ja rahvusvahelise Veepäeva tähistamine Mustees ja Räpinas märtsis 2013. Loe pressiteadet
Mustvee Maailmapäeva programm, 12-13 märts 2013

Lisamaterjalid

-  Igor Studennikov (Centre for Regional Studies) ettekanne Peipsi Foorumil 24.11.2011 "Cross-border Cooperation in the transboundary Danube Delta Region: policies and the state of affairs"

- Oleg Diakov (Centre for Regional Studies) ettekanne Peipsi Foorumil 24.11.2011Doonau Ukraina Vesikonna Nõukogu kodulehekülg: https://sites.google.com/site/uadrbc/

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: