© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Dnestri projekt

Projekti nimi: Piiriülese koostöö toetamine Dnestri jõe haldamisel läbi avalikkuse kaasamise ja keskkonnateadlikkuse tõstmise


Projekti toetab:
Projekti kestus: jaanuar – detsember 2007


Projekti koordinaator: Gulnara Roll, gulnara@ctc.ee


Projekti partner: "ECO-TIRAS" International Environmental Association of River Keepers 


Üldine eesmärk:
Suurendada Moldova veemajandusega tegelevate ekspertide suutlikkust efektiivselt edendada koostööd piiriveekogudel, samuti tõsta avalikkuse teadlikkust Dnestri jõe keskkonnaseisundist ja –probleemidest.


Otsesed eesmärgid:

  1. Dnestri jõe keskkonnaseisundi ning probleemide kaardistamine
  2. Avalikkuse otsustusprotsessidesse kaasamise hea tava tutvustamine
  3. Eesti veemajanduse kogemuse tutvustamine Peipsi järve näite põhjal
  4. Keskkonnahariduslike materjalide väljaandmine ja levitamine
  5. GIS-süsteemi arendamine

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: