© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Avalikkuse kaasamise käsiraamat

Projekti nimi: Avalikkuse kaasamise lühiväljaanne kohalikele omavalitsustele


Projekti kestvus: Oktoober 2007-Juuni 2008


Toetajad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


Projekti kontaktisik:
Villu Lukk, projektijuht
 
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on parandada inimeste kaasatust arengudokumentide väljatöötamisse ning lihtsustada ametnike tööd. Projekti raames anti välja "Avalikkuse kaasamise käsiraamat ametnikult ametnikule", mis on abimaterjaliks, kus lihtsate skeemide ja praktiliste näidetega on välja toodud erinevad avalikkuse kaasamise meetodid ja nende meetodite praktilised kasutusvõimalused. Lähtutud on eelkõige kohalike omavalitsuste arendusdokumentidest ja seadusega kohustuslikest avalikkuse kaasamise protseduuridest.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: