© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Läbiviidud projektid

Läbi on viidud projekte järgmistest valdkondadest:
  1. Piiriülene koostöö ja arengukoostöö
  2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  3. Kogukonna areng ja loomemajandus
  4.  Ökosüsteemiteenused ja veemajandusprojektid
1999-2005 läbi viidud projektide kohta leiad teavet Peipsi koostöö Keskuse tegevusaruannetest.

1. Piiriülene koostöö ja arengukoostöö
Arengukoostöö:
Myanmari MTÜde tugevdamine, Chini provintsis, 2017
Idapatnerlusriikide kodanikuühiskonna konverents Tartus; sept 2017
Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narochi põllumajanduspiirkonnas, Valgevenes (2016-2017)
Kogukonnapõhine naisettevõtlus Tadžikistanis - Lääne-Pamiiri rahvuslike käsitöötoodete arendamine - (2014-2016)
Gruusia keskkonnaharidus (2014-2015)
Armeenia Keskkonnaharidus (2014)
Moldova-Ukraina koostöö ja keskkonnaharidus Dnestri jõel (2012-2015)
Kasakhstani-Kõrgõstani piiriveekogude projekt(2005)
Moldova-Ukraina veemajanduskoostöö ja avalikkuse kaasamine (2008)

Eesti-Vene piiriülene koostöö ja piiriuuringud:

Peipsi Foorumid, piiriülese koostöö suvekoolid:
2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja maailmaharidus 

3. Kogukonna areng ja loomemajandus

4.  Ökosüsteemiteenused ja veemajandusprojektid, üldsuse kaasamine 
  • Balti riikide veekogude säästlik majandamine ja piiriülene koostöö. Üldsuse kaasamine veemajanduskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel (2002 - 2003)
  • Peipsi piirkonna elanike teavitamine ja kaasamine veemajandust puudutavate küsimuste lahendamisse (2002)
  • Strateegiad üldsuse kaasamiseks piiriveekogude haldamisse üleminekuriikides - Ohridi ja Peipsi järve näited (2001)
  • EL veeraamdirektiivi rakendamine Eestis ja avalikkuse kaasamine (2001)

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: