© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Läbiviidud projektid

Läbi on viidud projekte järgmistest valdkondadest:
  1. Piiriülene koostöö ja arengukoostöö
  2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  3. Kogukonna areng ja loomemajandus
  4.  Ökosüsteemiteenused ja veemajandusprojektid
1999-2005 läbi viidud projektide kohta leiad teavet Peipsi koostöö Keskuse tegevusaruannetest.

1. Piiriülene koostöö ja arengukoostöö
Kogukonnapõhine naisettevõtlus Tadžikistanis - Lääne-Pamiiri rahvuslike käsitöötoodete arendamine -
(2014-2016)
Gruusia keskkonnaharidus (2014-2015)
Armeenia Keskkonnaharidus (2014)
Moldova-Ukrain koostöö ja keskkonnaharidus Dnestri jõel (2012-2015)
ALDA; Eesti-V
ene piirialade koostöö (ALDA, 2014)
Hanseatic Cities: hansalinnade koostöö  2010-2012
Peipsiman(2007-2009)

Eesti-Vene piiriülene koostöö ja piiriuuringud:
  • BEN - Baltic Euroregional Network (2005-2007)

Peipsi Foorumid, piiriülese koostöö suvekoolid:
2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja maailmaharidus 

3. Kogukonna areng ja loomemajandus

4.  Ökosüsteemiteenused ja veemajandusprojektid, üldsuse kaasamine 

  • Balti riikide veekogude säästlik majandamine ja piiriülene koostöö. Üldsuse kaasamine veemajanduskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel (2002 - 2003)
  • Peipsi piirkonna elanike teavitamine ja kaasamine veemajandust puudutavate küsimuste lahendamisse (2002)
  • Strateegiad üldsuse kaasamiseks piiriveekogude haldamisse üleminekuriikides - Ohridi ja Peipsi järve näited (2001)
  • EL veeraamdirektiivi rakendamine Eestis ja avalikkuse kaasamine (2001)

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: