© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Kogukonna areng

Peipsi Koostöö Keskusel on kohalikku elu edendavate majandus- ja sotsiaalprojektide kaudu tekkinud soliidne kogemustepagas tööks erinevate kodanikeühendustega, kohalike omavalitsuste ja ärisektoriga.


 • Kultuuripärandi säilitamine
  Viime läbi tegevusi, mille eesmärgiks on väärtustada ja teadvustada kohalikku kultuurilist omapära ja edasi kanda kogukonna elujõudu. Teeme tihedat koostööd Peipsi piirkonna väikemuuseumidega aidates kaasa kohalike muuseumide arendustegevusele ja tutvustamisele. Elujõulised muuseumid tagavad piirkonnale nii stabiilsema sotsiaal-majandusliku keskkonna kui ka tugevama kogukondliku identiteedi.

 • Koolitused
  Peipsi Koostöö Keskus korraldab erinevatele huvigruppidele pädevuskoolitusi keskkonnahariduse ning projekti koostamise ja -juhtimise teemadel.
  Hetkel on meilt võimalik tellida kõrgkoolidele suunatud programmi Projekti kirjutamine ja juhtimine, 1-päevaseid koolitusi Projekti kirjutamine ning erinevaid Loodusõppe programme koolidele.
  Peipsi Koostöö Keskus omab koolitusluba nr 5534HTM.

 • Loomemajandus
  Piirialadel on sageli väga värvikas ja huvitav ajalugu ning eriline ja oluline tähendus seal elavatele inimestele. Piirialadel elavate inimeste loovus on tihti tugevalt seatud ajalooga ning nende kultuurilise taustaga. Töötame selle nimel, et tõsta piirialade suutlikkust loomemajanduse arendamisel ning stimuleerida olemasolevate võimaluste ära kasutamist turismi edendamisel. 2008. a oktoobris korraldasime koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukoguga seminari "Loomemajandus ja kogukonna areng".

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: