© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Loodusharidus

Meie eesmärgiks on suurendada keskkonnaalast teadlikkust ja säästlikku tarbimist Eesti elanike seas. Loodusharidus on suunatud eeskätt lastele ja noortele vastutustundliku käitumise ja harjumuste kujundamiseks.

Peipsi Koostöö Keskus omab koolitusluba nr 6522HTM.

Täpsem teave:
Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi@gmail.com
Katrin Saart, katrin.saart@gmail.com • Loodusõppeprogrammid (koolidele)
  Kooli õppekava täiendavad programmid on mõeldud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia mitmete teemade omandamiseks aktiivõppe meetoditega. Programmid aitavad õpetajatel mitmekesistada nii õuesõppetunde kui osadena kasutades täiendada tundi klassiruumis. Õppeprogrammid sobivad ka asutuste ja ettevõtete töötajate, sõpruskondade koolituseks, kes soovivad õppides ja uusi teadmisi Eesti loodusest saades meelt lahutada.
   
  Pakutavad programmid

  


 • Õppevahendid loodusvaatluste läbiviimiseks
  Loodusvaatluse läbiviimiseks on Peipsi Koostöö Keskusest võimalik laenutada kõik vajaminevad õppevahendid, alates mallist kuni anemomeetrini. Pakume 20 seljakotti, mille sisu saab komplekteerida vajalike loodusvaatlusvahenditega, lisaks saab seljakotti panna eduka õppepäeva läbiviimiseks vajalikud istumisalused, kruusid, vihmakeebid.

  Õppevahendite laenutamine

  Laenutame koolidele ka Keskkonnaameti välja töötatud õppevahendite komplekti "Turbakohver" (autor Marika Kose). Laenutus on tasuta, soovi korral palume ühendust võtta

 • Veebimäng RETK
  Kahekeelses veebimängus saavad mängijad rännata Tartust Siguldasse või lätikeelse versiooni puhul Siguldast Tartusse. Teekonnal läbitakse erinevate keskkonnasõbralike liiklusvahendite abil paljusid huvitavaid kohti ning lahendatakse loodusalaseid mõistatusi ja osavusmänge. RETK on mõeldud eelkõige 9-12 aastastele lastele, kuid võib põnevust pakkuda ka nii noorematele kui vanematele.

  Veebimängu mängima!

 • Loodusharidusprojektide kirjutamine ja juhtimine
  Pakume koolidele, lasteaedadele ja omavalitsustele tuge loodusharidusprojektide kirjutamisel, juhtimisel ja sisuliste tegevuste läbiviimisel. Aitame korraldada erinevaid koolidele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud üritusi, koolitusi, konverentse, õppe- ja infopäevi. Oleme korraldanud näiteks säästva tarbimise koolitusi, keskkonnakaitsepäevi Tartumaa koolides, loodusteadusi tutvustavaid õppelaagreid ning õppepäevi geograafiaolümpiaadidel.

  Sihtgrupp: asutuste esindajad, kes soovivad oma projekte rahastamiseks esitada eelkõige SA KIKile. Oma abi pakume aga ka teistele rahastajatele taotluste esitamisel.
  Hind: kokkuleppel
  Täpsem teave:
  Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi@gmail.com
  Katrin Saart, katrin.saart@gmail.com

 • Looduslaagrid ja koolitused
  Looduslaagreid lastele ja noortele oleme korraldanud alates 2001. aastast. Looduslaagrid täidavad tihti ka integratsiooni ja keeleõppe eesmärki. Projektipõhiseid koolitusi korraldame säästva tarbimise, keskkonnakaitse, looduse tundmise ja teistel loodushariduslikel teemadel.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: