© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Keskkonnapäevad

Et juhtida tähelepanu keskkonnaprobleemidele oleme tähistanud rahvusvahelisi keskkonnaalaseid teemapäevi. Nende raames toimuvad noortele harivad loengud ja praktilised tegevused, mis suurendavad õpilaste keskkonnateadlikkust ja propageerivad loodussäästlikku eluviisi. Keskkonnapäevade tähistamine toimub üldjuhul erinevat projektide toel.


2. veebruar - Rahvusvaheline märgalade päev
2. veebruaril 1971. aastal võeti Iraanis Ramsari väikelinnas vastu rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade ehk nn Ramsari konventsioon. Ramsari konventsiooniga on 2014.a. seisuga ühinenud 168 riiki, Eesti ühines 1994. aastal. Igal aastal tähistatakse 2. veebruaril Rahvusvahelist märgalade päeva.


2014. a. toimus Eesti Märgalade Ühingu eestvedamisel ning palju partnerite, sh Peipsi Koostöö Keskuse kaasabil seminar "Eesti märgalad 2014".


2012. a. korraldasime koos partneritega sel päeval seminari "Eesti märgalad 2012 - kus oleme ja kuhu läheme?"22. märts - Rahvusvaheline veepäev

ÜRO Peaassamblee kuulutas 1993. aastal 22. märtsi ülemaailmseks veepäevaks. Eestis on veepäeva tähistatud 1995. aastast eesotsas Eesti Veeühinguga.

22. aprill - Rahvusvaheline Maa päev
Ülemaailmse planeet Maa päeva tähistamise traditsioon on alguse saanud Ameerika Ühendriikidest juba 1970. aastal. Maa päeva raames viiakse läbi mitmesuguseid üritusi paljudes maailma riikides, mille peamine eesmärk on inimeste tähelepanu juhtida Maaga seotud keskkonnaprobleemidele (kliimasoojenemine, õhusaaste, liigne energia tarbimine, autostumine jne) ning läbi ühistegevuse mõelda välja probleemide võimalikke  lahenduskäike.

5. juuni - Maailma keskkonna päev
5. juuni on ÜRO üldassamblee poolt kuulutatud Maailma keskkonna päevaks. Kuupäev meenutab Stockholmi 1972. aasta ÜRO keskkonnaistungi avamispäeva. Istungi tulemusena loodi ÜRO keskkonnaprogramm UNEP. Keskkonnakaitse päeva eesmärgiks on meie keskkonnas toimuvatele muutustele tähelepanu juhtimine. Kliimamuutused, kliimasoojenemine ja kasvuhooneefekt põhjustavad eriti suuri probleeme arengumaadele. Samuti on kliimamuutuste mõju märkimisväärselt suur Arktikale.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: