© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Avalikkuse kaasamine

Avalikkuse kaasamise teemaga oleme tegelenud 2001. aastast. Põhjalikumalt oleme erinevate projektide raames käsitlenud avalikkuse kaasamist veemajandusküsimuste lahendamisel (nt EL veeraamdirektiivi ja Peipsi järve veemajandusprogrammi rakendamisel, piiriüleste valgalade haldamisel jm). 


 • Juhendid ja soovitused
  Erinevate projektide raames oleme töötatud välja metoodilisi juhendeid, soovitusi ja kogunud praktilisi näiteid.
  Käsiraamat: Avalikkuse kaasamise käsiraamat ametnikult ametnikule

 • Käsiraamat
  2006. a. kevadel läbi viidud uuringu põhjal oleme koostanud käsiraamatu, mille sisu kujundamisel on arvestatud omavalitsusesindajate poolt uuringu käigus esitatud soovitusi. Loodame, et käsiraamat aitab teil tulevikus jõuda kaasamisprotsessides ühise ja kõikide huve arvestava lahenduseni.
  Käsiraamat: Avalikkuse kaasamine veemajanduses ja regionaalarengus

 • Simulatsioonimäng ORK
  Simulatsioonimäng ORK on 2005. a. väljatöötatud kaasamisteemaline veebimäng kooliõpilastele, milles simuleeritakse keskkonnaprobleemi lahendamist avalikkust kaasaval moel. Veebimängu eesmärgiks on selgitada ja tutvustada milleks on vaja kaasata erinevatesse planeeringualastesse tegevustesse erinevaid huvigruppe. Mäng viidi läbi 2005-2006. a. ning on huvi ja vajaduse korral korduvalt kasutatav uute probleemide simuleerimiseks.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: