© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Vaegnägijate keskkonnaharidus

Projekti nimi: Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis

Projekti toetab:
Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest


Projekti kestus: august 2017 – detsember 2018

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare @gmail.com

Projekti partner: Green Network ja Minski botaanikaaed- Valgevene

Eesmärk
Eesmärgiks on arendada Valgevene nägemispuudega inimeste ühiskonnaellu kaasatust ja võrdseid võimalusi - läbi loodushariduse.
Projekt julgustab (nägemis)puudega inimesi ja nende esindusorganisatsioone korraldama/osalema rohkem välitegevustes. Tutvustame ka kaasava
arhitektuuri teemat Valgevenes.

Tegevused
1) arendame Minski Botaanikaaia ja Medvezhino pargi keskkonnahariduslikke
infomaterjale erivajadustega inimestele (reljeefsed infostendid, kaardid, audiogiid jm), 2) koolitame keskkonnaharidusspetsialiste tööks erivajadustega inimestega,
3) korraldame nö. kaasavaid loodushariduslikke õppekäike botaanikaaeda ja parki
4) toimub õppereis, et tutvuda Eesti heade näidetega (Tallinna Botaanikaaed,
Eesti Pimedate Liidu ligipääsetava keskkonna projekteerimisjuhend jm).

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: