© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Vaegnägijate keskkonnaharidus

Projekti nimi: Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis

Projekti toetab:
Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest


Projekti kestus: august 2017 – detsember 2018

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare @gmail.com

Projekti partner: Green Network ja Minski botaanikaaed- Valgevene
Projekti info Green Network kodulehel (vene keeles) : https://greencity.rigorka.net/en/home-2/

Eesmärk
Eesmärgiks on arendada Valgevene nägemispuudega inimeste ühiskonnaellu kaasatust ja võrdseid võimalusi - läbi loodushariduse.
Projekt julgustab (nägemis)puudega inimesi ja nende esindusorganisatsioone korraldama/osalema rohkem välitegevustes. Tutvustame ka kaasava
arhitektuuri teemat Valgevenes.

Tegevused
1) Valgevenelaste õppereis, et tutvuda Eesti heade näidetega (Tallinna Botaanikaaed,
Eesti Pimedate Liidu ligipääsetava keskkonna projekteerimisjuhend jm), augustis 2017

2) Koolitus keskkonnaharidusspetsialiste tööks erivajadustega inimestega, 20-21 märts 2018 Minskis.
Anne Kõivu ettekande: "Nägemispuuetga inimestele ligipääsetav keskkond"


3) arendame Minski Botaanikaaia ja Medvezhino pargi keskkonnahariduslikke
infomaterjale erivajadustega inimestele (reljeefsed infostendid, kaardid, audiogiid jm)

Minski Botaanikaaia inforaja avamine; 17 juuni 2018


4) korraldame nö. kaasavaid loodushariduslikke õppekäike botaanikaaeda ja parki - suvi 2018.


  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: