© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

REMEDY - Kodanike Euroopa

Projekti nimi
REMEDY-  Mineviku hääled (The Voice from the Past – Recalling Memories in Diversity)

Rahastaja

EL Kodanike Euroopa programm

Projekti kestab:
September 2016 – veebruar 2018

Koordinator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com

Projekt juhtpartner: Geraci Siculo omavalitsus; Itaalia

REMEDY projekti partneriteks on kümne Euroopa riigi kohalike omavalitsuste ja mittetulundussektori esindajad.

Peipsi Koostöö Keskus
teeb projekti raames koostööd Tartu Linnamuuseumi KGB Kongide muuseumiga.

Projekti 
keskendub ajaloolise mälu, totalitaarrežiimide teemadele, toetades leppimist ja sallivust.
Samuti arutatakse, kuidas vältida mineviku vigu praeguse massimigratsiooni lainega toimetulekul EL-s.

Tegevused
Seminar "Remembrance"; Geraci Siculo, Itaalia; 3-6 nov. 2016 
Seminar "Reflection", Krakow, Poola; 26- 28 jan. 2017
Seminar "‘Reconciliation"; Tartus, august 2017
Tartu eelüritus koos Tartu Ülikooli väitlusklubiga 08.05.2017.


Seminar "Reflection"; Bremen, Saksamaa; novmeber 2017
 

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: