© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

PlayEurope

#PlayEurope - EduGames for Active Citizenship

Rahastaja

Kodanike Euroopa

Aeg:
September 2017 – August 2019

Koordinator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com

Juhtpartner: VITECO; Italy

Kokkuvõte
#PlayEurope  eesmärgiks on kodanike - eelkõige noorte-  kaasamine ja osalus EL demokraatlikes protsessides ja ühsikonnaelus. Projekti partnerid vahetavad kogemusi ja parimaid praktiktid sotsiaalse ettevõtluse alal ning julgustatakse noori osalema sotsiaalses ettevõtluses.
Facebook

Projekti kohtumised
- november 2017 Sitsiilias
- april 2018 Hispaanias

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: