© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Maailmaharidus Peipsimaa koolides 2018

Projekt nimi: Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas 2018
Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditestProjekti kestus: aprill 2018 - märts 2019
Projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi @ gmail.com
Osalevad koolid: Mustvee Kool, Alatskivi J.Liivi nimeline Keskkool, Räpina Ühisgümnaasium, Kallaste Lasteaed-Põhikool, A.Haava nimeline Pala Kool, Vara Põhikool, Kolkja Lasteaed-Põhikool

Projekti üldisem eesmärk on selliste väärtustega Peipsimaa (ja laiemalt kogu Eesti), kus noored on inimõigusi austavad, sallivad, keskkonnaebaõiglust taunivad ning vaesemate piirkondade vastu solidaarsed. Ning Peipsimaa õpetajad on huvitatud ja kasutavad meelsasti oma töös maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid.

Selle saavutamiseks viiakse ellu erinevaid tegevusi nii eelpool loetletud koolides, aga ka mujal:
  • õpetajate koolitus-koostööseminar "Maailmaharidus Peipsimaa koolides" - 27.aprillil 2018 Alatskivil
  • viiakse läbi neli kestliku arengu teemalist orienteerumismängu Alatskivil, Mustvees, Räpinas ja Tartus. Mängudes kasutatavad materjalid koondatakse ühte kogumikku ning tehakse elektroonselt kõigile huvilistele kättesaadavaks.
  • 2018. a. sügissemestril toimub õpilastele sotsiaalreklaami/kampaaniate teemaline konkurss
  • maailmanädalad koolides koos loengute, õpitubade, filmide vaatamiste jms.
  • teemakohased artiklid kohalikus meedias

Projekti sündmused:
27.aprill 2018 õpetajate koolitus-koostööseminar "Maailmaharidus Peipsimaa koolides"
Ettekanded

- Maailmaharidus Tartu Erakoolis – maailmanädal ja koostöö sõpruskoolidega

Hedvy Arula, Tartu Erakool Ettekanne (pdf)  Nädala detailne kava  Nädala kokkuvõte

- Huvitavaid maailmahariduslikke aktiivõppemeetodeid Ettekanne

Gedy Siimenson, Tartu loodusmaja

Psühhobussi teadusetendus (teemadeks stereotüübid, eelarvamused, olukordade taju)

- Alatskivi, Mustvee ja Räpina koolide kogemused

- Sotsiaalreklaamide konkurss, maailmanädal sügissemestril (2018/2019 õ.-a.) ja orienteerumisretked 2018. a. kevadel (mai, juuni 2018)

Eeva Kirsipuu-Vadi
Eliisa Saksing


Orienteerumismängud 2018
29. mai Peipsiääre valla koolide orienteerumine Alatskivil
31.mai Mustvee Kooli orienteerumine
8.juuni Räpina Ühisgümnaasiumi orienteerumine
25.september avatud orienteerumisretk Tartu linnas

Maailmanädalad koolides
15.-19.oktoober Alatskivi Kool, koordinaator-õpetaja Ingrid Laur, 
29.okt.-2.nov Mustvee Kool, koordinaator-õpetaja Rita Postov
12.-16.nov Pala Kool, koordinaator-õpetaja Ingrid Klandorf
19.-23.nov Räpina Ühisgümnaasium, koordinaator-õpetaja Marika Ääremaa
26.-30.nov Vara Põhikool, koordinaator-õpetaja Signe Tennisson
26.-30.nov Kallaste Kool, koordinaator-õpetaja Anna Sjuts
3.-7.dets - Kolkja Kool, koordinaator-õpetaja Tatjana Lissova

Sotsiaalreklaamide konkurss, tähtaeg 9.november 2018  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: