© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

SAME World -maailmaharidus

Projekti nimi: 

Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015 - S.A.M.E. WORLD. SUSTAINABILITY. AWARENESS. MOBILIZATION.

ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015 Projekti toetab:  


 
 

Projekti kestus: jaanuar 2015 –  detsember 2017

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare gmail.com

Projekti juhtpartner:  C.I.E.S. Onlus, Itaalia


Projekti kodulehekülg

Facebook lehekülg


Projekti juhib Itaalia MTÜ C.I.E.S. Onlus, partneriteks on Itaalia, Hispaania, Portugali, Bulgaaria, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia, Kreeka ja Ungari MTÜd. Projekti eesmärgiks on Euroopa arengukoostöö aastal tõsta teadlikkust maailmahariduse ja arengukoostöö teemadel rohujuure tasandil. Selleks koostatakse erinevaid innovaatilisi õppematerjale, teavitusel kasutatakse muuhulgas sotsiaalvõrgustikke. Projektitegevustes pööratakse tähelepanu keskkonna teemadele ning MTÜde eestkostevõimekuse kasvule. Peipsi Koostöö Keskus osaleb õppematerjalide koostamisel, korraldab koolitusi õpetajatele ja õppepäevi õpilastele (Tartus, Mustvees, Räpinas) ning rahvusvahelise konverentsi Tartus. 

PROJEKTI TEEMAD
Keskkonnaõiglus on kõigi inimeste õigus turvalisele ja tervislikule elukeskkonnale. Väga paljud arenguriigid, mis asuvad peamiselt lõunapoolkeral (globaalne lõuna ehk lõuna riigid), kannatavad negatiivsete keskkonnamuutuste käes, mis on paljuski põhjustatud nn. põhjapoolkera rikaste tööstusriikide (globaalne põhi ehk põhja riigid) elanike priiskava elustiili poolt.

Kliimamuutus ja keskkonnakahjud on seotud inimeste jätkusuutmatu elustiili ning masstootmisega, mis avaldavad negatiivset mõju peamiselt kõige haavatavamatele gruppidele (naised, vaesed, immigrandid jt). Põhjuste ja tagajärgedega saame tegeleda ainult meie ise.

Keskkonnapagulased on inimesed, kes on sunnitud oma kodust lahkuma keskkonnaseisundi halvenemise tõttu, mis on aina sagedamini inimtekkeline; näiteks vee või viljaka pinnase ammendumine, liiga intensiivne põllumajandus. Neil inimestel peaksid olema sarnased õigused nagu seda on poliitpagulastel.

MÕNED FAKTID
-
 Kas teadsid, et kui kõik plastpakendid (kilekotid, plastpudelid) ei visataks segaprügisse vaid saadetaks korduvkasutusse, hoiaks me kokku ligi 30% maailma naftakasutusest ning vähendaksime oluliselt kasvuhoonegaaside teket?
- Pudelivee tootmine on kraaniveest ka 2000 korda energiamahukam.

PROJEKTI MATERJALID
- Projekti infoleht (eesti keeles)-
Educational kit (maailmaharidusliku õppematerjali) infomaterjal (11 eri keeles, sh eesti keeles)- Kokkuvõttev video "Rohelise Draama", "Jätkusuutlikku põllumajanduse", "Vesi ja areng" töötubadest


2)Video kliimamuutuse ja jätkusuutliku põllumajanduse õppepäevast Alatskivil, talv- kevad 2016


3)Video
biloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste õppepäevast Taevaskojas, mai 2016

4) Video-
kliimahommikusöögi õppepäev Veerikul, aprill 2016


TEGEVUSED

I Tööpakett - Rahvusvaheline koostöö 
Projekti avakohtumine Roomas, märts 2015
2. partnerite kohtumine Milanos, oktoober 2015
3. partnerite kohtumine Barcelonas, mai 2016
4. partnerite kohtumine, konverents Tartus, 26.-27. oktoober 2016. Vaata programmi, ettekandeid ja fotosid siit
5. partnerite kohtumine Roomas, märts 2017

II Õppematerjali (Educational Kit) välja töötamine koolidele

III Teavitamine, teadlikkuse suurendamine
- Rohelise draama õpitoad 
- "Kliimamuutused ja intensiivne põllumajandustootmine" - õpituba
- Kliimahommikusöögi õppeprogrammid
- Ökosüsteemiteenuste õppeprogrammid

IV Parimate kogemuste vahetamine koolides

- Konkurss parimatest keskkonnahariduse praktikatest EL koolide õppekavas - 


http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus/same-world-konkurss


Efektiivsem keskkonnaõiguse, Euroopa arenguaasta alane infovahetus laiemale avalikkusele.


- Kampaania "Sinu otsusel on jõud. Kas tead, mida tarbid

- Koolituskursus "Keskkonnaõiglus, kliimamuutused ja keskkonnaränne" õpetajatele, koolitajatele, haridusametnikele jt huvilistele.

Koolituse põhirõhk oli iseseisval tööl - osalejad läbisid iseseisvalt e-loengud, mille järel toimusid Tartus seminarid:
26.okt 2016 I sissejuhatav seminar
6.jaan. 2017 II seminar: keskkonnaõiglus (koolitaja Rita Annus), kliimamuutused (koolitaja Jaanus Terasmaa)
20.märts 2017 III seminar: keskkonnaränne (koolitaja Igor Miilvee)
     

Koolituskursusel kasutatud 6 eestikeelset videoloengut on kõigile kätte saadavad maailmahariduslikult e-õppeplatvormilt http://edu-kit.sameworld.eu/


Keskkonnaalase ebaõigluse juhtumite e-platvorm Youth4EJ (Youth for Enivormental Justice) - lisainfo SIIN


Vaata “Green Voices” videot sellest, kuidas nemad maailma muudavad

 http://bit.ly/1NcS4C1LISALUGEMIST

- Vt.Lisa:  õppematerjali: Jaana Kiltunen, Heli Konivuori, ROHELINE DRAAMA. ASJADE MAAILMAS, Tartu Lille Maja 2009

- Säästvast tarbimisest


PRESSITEATED


19.01.2016 Täna korraldasime Alatskivil esimese koolituspäeva teemal "Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandustootmine". Koolitus toimus 6-ndale klassile ning see koosnes nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast.
Meie ekspert Maili Vaher rääkis, kuidas intensiivne põllumajandus ja monokultuur mõjub mullaviljakusele ning millised on põllumajandustootmise ja kliimamuutuste vastastikused seosed.
Praktilise osa raames külvasid lapsed pottidesse erinevaid seemneid - iga laps sai 5 potti, kuhu külvas erinevaid seemneid - hernest, uba, tatart, nisu, speltanisu, rukist, otra. 2 kuu jooksul viivad lapsed ellu uurimistöö – igat potti kastetakse kas loodusliku toitaineseguga (mahe meresoola ja vetika lahus), keemilise väetise toitelahusega või kraaniveega ning jälgitakse ja pildistatakse taimede kasvamist. Kahe kuu pärast tehakse uurimistööst kokkuvõte ning analüüsitakse taimede suhkrusisaldust refraktomeetriga .


30.11.2015 Täna korraldasime Mustvees, Peipsi Gümnaasiumis koolituspäeva, teemadel:  keskkonnaalane koostöö, veeressursid maailmas jm. Teemat juhatas sisse  Külli Kangur Maaülikoolist.


11.11.2015 SAME world projekt raames korraldab Peipsi Koostöö Keskus Peipsiäärsetes koolides maailmaharidusteemalisi õppepäevi teemal “mina ja sina asjade maailmas”. Oktoobris-novembris toimuvad õpitoad Mustvees, Räpinas ja Alatskivil, rohelise draama meetodit kasutades.


30.10.2015 -  Ühine nädalase kampaaniaga

.- Kampaania "Sinu otsusel on jõud. Kas tead, mida tarbid


20.10.2015 - SAME world project kohtumine ja seminar Milaanos ; 20-23 oktoober 2015


19.10. 2015 SAME World projekti esitletakse pressikonverentsil EXPOl, 20 oktoober 2015


15.10.2015 - SAME world projekt alustab maailmaharidusteemaliste õppepäevade läbiviimist koolides. Sügisel 2015 toimuvad õpitoad Mustvees, Räpinas ja Alatskivil, rohelise draama meetodit kasutades.
26.06.2015; ProjektSAME World -  SUSTAINABILITY. AWARENESS. MOBILIZATION. ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015 - on Facebookis.


11.03.2015 - SAME World project kick off meeting; 11-13 March 2015 in Rome