© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Lakesperience


Projekti nimi: Lakesperience -
Avasta Põhja- ja Baltimaade järvepiirkondi / Explore the Nordic-Baltic lakes

Rahastavad: Kesk-Läänemere programm;

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetavad projekti omaosaluse kaasfinantseerimist 10 000 euro ulatuses.Projekti kestvus

Jaanuar 2018-detsember 2020

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @ gmail.com

Taust
Projekt tegeleb järvepiirkondade arenguga Põhjalas, eesmärgiga -suurendada järvepiirkondade atraktiivsust ning arendada jätkusuutlikku loodusturismi - arendada kohalikku jätkusuutlikku majandust ja töökohtade loomist maapiirkonnas.


Projekt ühendab järvepiirkodade arenguga tegelevaid organisatsioone Pyhäjärvi ja Näsijärvi (Soome), Åsundeni Järnlundeni ja Stora Rängeni järve (Rootsi), Peipsi järve (Eesti) ja Burtnieku järve (Läti) piirkonnas.

Peamised tegevused:
- Koostöö kogukonna, turismi arenguga tegelevate ühenduste ja väikeettevõtjate; teiste turismiarendusprojektide vahel,
- turismiettevõtjate koolitused ja õppevisiidid naaberpirkondadesse,
- uute teenuspakettide ja toodete arendamine järvede piirkonnas,
- taustauuringud
- ühise Lakesperience brändi väljatöötamine ja turundus (messid, materjalid)
- kaardirakenduste väljatöötamine (elektrooniline- ja paberkaart)
- Järvefestivalide korraldamine, töötoad.


Projekti kohtumised:
- Partnerite kohtumine Burtniekus jja Valmieras -Lätis; 28-29 august 2018
- Avaseminar Tamperes, märts 2018
- Projekti avakohtumine ja Peipsimaa arengustrateegia arutelu; 15. märtsil 2018 Kolkjas

Koolitused:
- Peipsimaa toidukultuuri koolitus, septembris 2018

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: