© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Lakesperience


Projekti nimi: Lakesperience -
Avasta Põhja- ja Baltimaade järvepiirkondi / Explore the Nordic-Baltic lakes

Rahastaja: Kesk-Läänemere programm


Kaasfinantseering:
  


Projekti kestvus
Jaanuar 2018-detsember 2020

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @ gmail.com

Taust
Projekt tegelebki järvepiirkondade arenguga Läänemerepiirkonna riikides, eesmärgiga -suurendada järvepiirkondade atraktiivsust ning arendada jätkusuutlikku loodusturismi - arendada kohalikku jätkusuutlikku majandust ja töökohtade loomist maapiirkonnas.

Projekt ühendab järvepiirkodade arenguga tegelevaid organisatsioone Pyhäjärvi ja Näsijärvi (Soome), Åsundeni Järnlundeni ja Stora Rängeni järve (Rootsi), Peipsi järve (Eesti) ja Burtnieku järve (Läti) piirkonnas.

Peamised tegevused:
- Koostöö kogukonna, turismi arenguga tegelevate ühenduste ja väikeettevõtjate; teiste turismiarendusprojektide vahel,
- turismiettevõtjate koolitused ja õppevisiidid naaberpirkondadesse,
- uute teenuspakettide ja toodete arendamine järvede piirkonnas,
- taustauuringud
- ühise Lakesperience brändi väljatöötamine ja turundus (messid, materjalid)
- kaardirakenduste väljatöötamine (elektrooniline- ja paberkaart),
- Järvefestivalide korraldamine, töötoad.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: