© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

EPICAH

Projekti nimi Effectiveness of Policy Instruments for Cross Border Advancement in Heritage - EPICAH

Rahastaja: Interreg Europe
Kaasfinantseering:  Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Projekti kestvus
1. etapp: jaanuar 2017-detsember 2019
2. etapp jaanuar 2020-detsember 2021

Projektijuht: Margit Säre; margitsare @ gmail.com

Taust
Interreg Europe projektide üldine eesmärk on parandada piirkondliku arengu poliitikate ja programmide tõhusust, et saavutada ühtlustatud areng kogu Euroopa Liidus.
EPICAH projekt arendab koostööd ning kogemuste vahetamist 8 Euroopa piiriala vahel, mis on olulised kultuuri- ja loodusturismi sihtkohad.
Peamiseks tulemuseks on piirialad looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide (eelkõige, mis toetavad majanduskasvu ja tööhõivet) rakendamise tõhustamine.
Eesmärgid
EPICAH eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel; vahetades kogemusi ja häid tavasid partnerite 9 partneri vahel ning parandades piirkondlike regionaalaregu programmide tõhusust (keskendutakse 8-le piiriülese koostöö programmile).
Eesti partnerid tegelevad Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemadega. Meie programmipiirkonda iseloomustab kõrge bioloogilise mitmekesisusega puhas ja looduslik keskkond ning rikas kultuuripärand, kuid tõhustada tuleb meetmeid kultuuri- ja loodusturismi arendamiseks, töökohtade loomiseks.Tegevused
Projetki esimene etapp (3 aastat) on suunatud poliitikaalase kogemuse vahetamisele, uuringutele, planeerimisele. Iga partnerpiirkond koostab tegevuskava koostööst õpitu integreerimiseks oma piirkondlikesse CBC programmidesse, et toetada piirialade loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning ka valdkondlikku turismi.

Teine etapp (2 aastat) on nö. järeletapp ja tegeleb seirega - kuidas tegevuskava oma territooriumil rakendatakse.

Projekti tegevused
- Loodus- ja kultuuripärandi kaitsmise ja arendamise poliitikate alaste uuringute ja analüüside läbiviimine; tegevuskavade väljatöötamine
- Loodus- ja kultuuripärandi meetmete võimekuse suurendamist käsitlevate piirkondadevaheliste seminaride ning (sh. Eestisse)
- Kohtumised ja tegevused koos kohalike sidusrühmadega (stakeholder groups) ning nende huvide väljaselgitamine
- Projektitulemuste avalikustamine ja levitamine; sh. Peipsi Koostöö Keskus on vastutav ka projekti promo filmi eest, mis tutvustaba partnerregioonide loodus- ja kultuuripärandit ning valdkonda toetavaid programme.
- Tegevuskava tulemuste seire ja analüüs (2. etapp)

EPICAH projekt arendab koostööd ning kogemuste vahetamist 8 Euroopa piiriala vahel, mis on olulised kultuuri- ja loodusturismi sihtkohad.
Peamiseks tulemuseks on piirialad looduspärandi kaitsmisele ja kultuuripärandi toetamisele suunatud arendusmeetmete ja programmide (eelkõige, mis toetavad majanduskasvu ja tööhõivet) rakendamise tõhustamine.


Projekti üritused ja väljaanded

02.01.2018 - Valmis raport Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi hoidmist ja arendamist puudutavatest meetmetest, projekitde parimatest praktikatest. 

17.11.2017 - EPICAH projekti esitlus ja fookusgrupp Pärnus, Lääne-Eesti turismikonverentsi osana

25-27 oktoober - projekti partnerite kohtumine Empolis, Itaalias

August-september
 
EPICAH Online küsimustik Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi projektidest

15.09.2017 -
 
kohalike huvigruppide kohtumine Roostal

27.05.2017 - EPICAH projekti meeskond osales piiriülese Koiva-Gauja metsandusliku pärandkultuuri hooldus- ja hoiuala infopäeval ja talgutel.


15-17 mai 2017
- projekti kohtumine Satu Mares, Rumeenias

20.04.2017 - esimene kohalike huvigruppide kohtumine Tartus

20.02.2017 - Projekti avakohtumine Portos

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: