© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

EaP


Konverents “Ida ja lääs: kodanikuühiskonnad koostöös”

Toimumise aeg: september 2017

Projekti toetab Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga

Projektijuht: Margit Säre, margitsare @ gmail.com

Kokkuvõte
60 osalisega konverents “EaP Civil society for regional development” keskendub regionaalarengu, kohalike ressursside kestliku kasutamise ja sotsiaalse ettevõtluse teemadele.
Tartu konverentsile ootame osalema lisaks Eesti huvirühmadele ka Valgevene, Gruusia, Moldova, Venemaa, Läti, Leedu ja Poola MTÜsid, sotsiaalseid ettevõtjad ja meedia esindajaid. Konverentsi üheks väljundiks on ühisseisukohad Idapartnerluspoliitika tõhustamiseks sihtriikide kodanikuühiskonnaga), loodav koostöövõrgustik ja temaatilised artiklid.