© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Calarasi käsitööettevõtlus

Projekti nimi: Naisettevõtluse ja käsitöötootmise areng Calarasi piirkonnas

Projekti toetab:

Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti kestus: august 2018 – detsember 2019

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare @gmail.com

Projekti partner:

MTÜdega Casa Parinteasca


Projekti kokkuvõte

Eesmärk on toetada maapiirkonna arengut ja naisettevõtlust (käsitöö, piirkondlike omatoodete ja ka turismi valdkonnas) Calarasi piirkonnas.

Tegevused: õppereis Eestisse ja osalemine Mardilaadal; koolitused kohaliku
käsitöö, tootearenduse ja turunduse teemal, vahendite soetamine seinavaipade ja pitsi tegemiseks, piirkondlike käsiöötootjate ühistegevused sh. jõululauaat, töötubade väljaarendamine turistidele.
Projekti tulemuseks on koolitatud maapiirkondade naised, kes saavad alustada oma ettevõtlusega, kasutades selleks kogukonnakeskuse ühisressursse ning Eesti ekspertide toetust.
Tegevused viiakse ellu koos MTÜdega Casa Parinteasca ja need aitavad
kaasa kohaliku pärandkultuuri säilimisele, turismi arengule, samuti kogukonna koostööle.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: