© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Käimasolevad projektid

Keskkonnaharidus, loodusturism:
Lakesperience
on Kesk-Läänemere programmi loodusturismi alane projekt, kus osalevad 4 järvepiirkonda Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist

EuroAQUA on idapartnerlusriikide keskkonnaühenduste koostööprojekt kaasavast veemajandusest

Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. a.

Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:
EPICAH on Interreg Europe projekt loodus- ja kultuuripärandi edendamisest EL piirialadel

Naisettevõtluse ja käsitöötootmise areng Calarasi piirkonnas, Moldovas

Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine - k
oostöös Valgevene MTÜga Green Network

Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis-  
eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust ja mahepõllumajandust Gruusias

Borders in Globalisation on jätkuks EL 7.Raamprogrammi EUBORDERREGIONS projektile, mis uurivad sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välisipiirialadel sh. Eesti-Vene piirialal.

Friendly Cities” uurib, kuidas parandada puuetega inimeste ligipääsu võimalusi loodus- ja kultuuripärandile ja vahendab  kogemusi Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa ühenduste vahel. Projekti juhib Chudskoi Projekt Pihkvast.

Maailmaharidus:

Maailmaharidus Peipsi piirkonnas 2018
 - koostöös piirkonna koolidega viiakse ellu nii kestliku arengu teemalisi orienteerumismänge kui maailmapäevi, sügisel korraldatakse sotsiaalreklaamide konkurss.

SAME world projekt
keskendub maailmahariduse edendamisele kümnes Euroopa riigis, Itaalia MTÜ  C.I.E.S. Onlus juhtimisel

Play Europe
on Kodanike Euroopa programmi projekt sotsiaalsest ettevõtlusest


Email again:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: