© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Käimasolevad projektid

Keskkonnaharidus, loodusturism:
Lakesperience
on Kesk-Läänemere programmi loodusturismi alane projekt, kus osalevad 4 järvepiirkonda Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist

EuroAQUA on idapartnerlusriikide keskkonnaühenduste koostööprojekt kaasavast veemajandusest

Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. a.

Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:
CuNaHe:
Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm projekt

EPICAH on Interreg Europe projekt loodus- ja kultuuripärandi edendamisest EL piirialadel

Naisettevõtluse ja käsitöötootmise areng Calarasi piirkonnas, Moldovas

Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine -
koostöös Valgevene MTÜga Green Network

Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis-  
eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust ja mahepõllumajandust Gruusias

Borders in Globalisation on jätkuks EL 7.Raamprogrammi EUBORDERREGIONS projektile, mis uurivad sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välisipiirialadel sh. Eesti-Vene piirialal.

Friendly Cities” uurib, kuidas parandada puuetega inimeste ligipääsu võimalusi loodus- ja kultuuripärandile ja vahendab  kogemusi Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa ühenduste vahel. Projekti juhib Chudskoi Projekt Pihkvast.

Maailmaharidus:
Maailmaharidus Peipsi piirkonnas
 - koostöös piirkonna koolidega viiakse ellu nii kestliku arengu teemalisi orienteerumismänge kui maailmapäevi, sügisel korraldatakse sotsiaalreklaamide konkurss.

Play Europe on Kodanike Euroopa programmi projekt sotsiaalsest ettevõtlusest

Vote 4 Your Europe -
on Kodanike Euroopa programmi projekt osalusdemokraatiast ja noorte kaasamisest otsuste tegemisse
Email again:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: